دوره آفلاین درمان متمرکز بر شفقت

کلینیک روانشناسی پذیرش و تعهد


هزینه‌ی دوره: ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

بنا به درخواست شما صادر خواهد شد (درخواست گواهی)

مدرس: دکتر پیمان دوستی

مقدمه‌ای از درمان متمرکز بر شفقت

ایده‌های اصلی درمان متمرکز بر شفقت

آموزش ذهن شفقت ورز

لایه‌ی اول- رابطه‌ی درمانی

لایه‌ی دوم- درک شفقت

لایه‌ی سوم- آگاهی از ذهن/ توسعه‌ی مایندفولنس

لایه‌ی چهارم- تمرین‌های شفقت


بخشی از کارگاه: