تایید اصالت گواهی های کارگاه ها

کلینیک روانشناسی و مشاوره پذیرش و تعهدبا وارد کردن شماره رهگیری، می توانید اصالت گواهی مورد نظر خود را بررسی کنید.

By entering the tracking number, you can check the authenticity of the certificate you want.

Course durationTrainerCourse nameFull NameTracking number
۲۴ hoursDr. Peyman DoustiCompassion-focused Acceptance and Commitment TherapyMaryam SaeidiACT14000301
۴۸ hoursDr. Peyman DoustiCompassion-focused Acceptance and Commitment TherapyMatineh TorabiACT14000302
۲۴ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Term 1Hassan YaghoubiACT14000303
۵ SessionsDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Advanced LevelFarzaneh ShirvaniACT14000304
۲۰ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Advanced LevelShiva AflatooniACT14000305
۲۰ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Advanced LevelRoghayeh Alsadat HosseiniACT14000306
۲۰ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Advanced LevelLeyla Ravan BakhshACT14000307
۲۰ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Advanced LevelSepideh Mohammadi BonahiACT14000308
۲۰ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Advanced LevelSodabeh Taghati MoradACT14000309
۲۰ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Advanced LevelMojtaba Qani MoakherACT14000310
۲۰ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Advanced LevelZeynab Norozi EghbaliACT14000311
۵ SessionsDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Advanced LevelMaryam SaeediACT14000312
۶ SessionsDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseSamira SouriACT14000313
۶ SessionsDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseElham MoghasemACT14000314
۶ SessionsDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Basic LevelNafiseh BagheriACT14000315
۵ SessionsDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Intermediate levelNafiseh BagheriACT14000316
۵ SessionsDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Advanced LevelNafiseh BagheriACT14000317
۶ SessionsDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Basic LevelElham KalantarianACT14000318
۵ SessionsDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Intermediate levelElham KalantarianACT14000319
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseHossein HadiACT14000320
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseZahra Nouri MoghadamACT14000321
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseLeyla NouroziACT14000322
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseNioosha NooriACT14000323
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseHediye khanbabaACT14000324
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseZohreh SetareiACT14000325
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseNeda SalmaniACT14000326
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseLeyla RavanbakhshACT14000327
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseMaryam Sadat Seyed HosseiniACT14010501
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseAynaz MikaeiliACT14010502
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseRoja BigdeliACT14010503
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseفردین مرادی منشACT14010504
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseآزاده علویACT14010505
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseساناز نادری هشیACT14010506
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseپریا پورمهدیACT14010507
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseسهیلا خدادادیACT14010508
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseمهدیه قاسمی حسن آبادیACT14010509
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseسمانه اسکندریACT14010510
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseحدیث حبیبیACT14010511
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseسمانه توکلی بنیزیACT14010512
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseلیلا روانبخشACT14010513
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseصدیقه صالحی چشمه علیACT14010514
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseمهرنوش شهلاییACT14010515
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseحفظه سپهریACT14010516
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseلیلا سید فخری نژادACT14010517
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseمینا مرادیACT14010518
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseسمیرا سرایلو ACT14010519
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseسعید مهدی پور ACT14010520
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseمعصومه ستارزادهACT14010521
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseمرضیه خلیل اللهیACT14010522
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseپگاه دوستیACT14010523
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseامیرصالح وثوقACT14010524
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseلیلا عروتی موفقACT14010525
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseطهورا طریقى ACT14010526
۵ SessionsDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseسهرابعلی هرسج قاسمیACT14010527
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseآریانا شعبان نژادACT14010528
۵ SessionsDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseشیما یزدانیACT14010529
۵ SessionsDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Advanced Levelروجا بیگدلیACT14010530
۵ SessionsDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseبهمن دادفرACT14010531
۵ SessionsDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseسوسن اسماعیل زادهACT14010532
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseنرگس حسینی نیاACT14010533
۳۰ ساعتدکتر پیمان دوستیآموزش نگارش پروپزال/ پایان نامهمریم آزادیACT14010534
وبینار خودیاری یک جلسه ایدکتر پیمان دوستیآموزش ذهن برای شفقت ورزی بنت الهدی مرادخانیACT14010535
۵ جلسهدکتر پیمان دوستیAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseلیام درویشیACT14010536
۵ جلسهدکتر پیمان دوستیAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseزهره عیوضیACT14010537
۱۵۰ ساعتدکتر پیمان دوستیکار آموزی/ سوپر ویژن درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدمحمد جواد خدادادیACT14010538
۶۰ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهدنرگس پیریاییACT14010539
۳۲ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهدروژین جلالیACT14010540
۳۲ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهدزهرا دستغیبACT14010541
۸ ساعتدکتر پیمان دوستیغلبه بر سوگ، بحران و فقدان بر اساس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدزهرا دستغیبACT14010542
۸ ساعتدکتر پیمان دوستیآموزش شفقت ورزیسیدمهدی خضریACT14010543
۸ ساعتدکتر پیمان دوستیآموزش شفقت ورزیزهرا دستغیبACT14010544
۵ جلسهدکتر پیمان دوستیدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهدمریم صمدیACT14010545
۱۰ جلسه (۳۰ ساعت)دکتر پیمان دوستیآموزش نگارش پایان نامه/ پروپزالفاطمه عشقیACT14010546
۱۵۰ ساعتدکتر پیمان دوستیکار آموزی/ سوپر ویژن درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدنرگس پیریاییACT14010547
۱۵۰ ساعتدکتر پیمان دوستیکار آموزی/ سوپر ویژن درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدآذین فتحیACT14010548
۱۵۰ ساعتدکتر پیمان دوستیکار آموزی/ سوپر ویژن درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدسمانه آقاپورACT14010549
۱۵۰ ساعتدکتر پیمان دوستیکار آموزی/ سوپر ویژن درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدنیوشا نوریACT14010550
۳۲ ساعتدکتر پیمان دوستیAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseسودابه بهزادیACT14010551
۱۵۰ ساعتدکتر پیمان دوستیکار آموزی/ سوپر ویژن درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدالهام هاشمیACT14010552
۳۲ ساعتدکتر پیمان دوستیAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseسید یاسر غزالیACT14010553
۱۵۰ ساعتدکتر پیمان دوستیکار آموزی/ سوپر ویژن درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدبهنوش فرازیACT14010554
وبینار یک جلسه ایدکتر پیمان دوستیافزایش اعتماد به نفسنیوشا نوریACT14010555
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)محمد جواد خدادادیACT14020501
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)بهنوش فرازیACT14020502
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)سعید مهدی پورACT14020503
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)رقیه السادات حسینیACT14020504
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)زهرا آهوانACT14020505
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)پگاه دوستیACT14020506
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)شبنم دوستیACT14020507
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)نرگس پیریاییACT14020508
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)مجتبی غنی موخرACT14020509
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)آذین فتحیACT14020510
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)هانیه مهذب مقدسACT14020511
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)مرضیه کاشفیACT14020512
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)مریم سعیدیACT14020513
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)مریم صمدیACT14020514
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)ثمره جهان محمدیACT14020515
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)محمود رئیسیACT14020516
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)زهرا کرمیACT14020517
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)حسنا باباپورACT14020518
۳۲ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد/ دوره پیشرفته- رول پلیفاطمه رعیت پنبه چولهACT14020519
۳۲ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهدمعصومه ربیعیACT14020520
وبینار ۱ روزهدکتر پیمان دوستیوبینار بازآفرینی اعتماد به نفسپروانه سبحانیACT14020521
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)فاطمه طلابیگیACT14020522

مطالب تصادفی سایت:

نویسنده: دکتر پیمان دوستی ترکیب رویکردهای پذیرش و تعهد (اکت/ ACT) و طرحواره درمانی (ST)، موضوع جدیدی نیست و بررسی تاریخچه‌ای آن نشان می‌دهد کوزینو و همکاران (۲۰۱۳) تلاش‌هایی در...
بسیاری از ما تمایل داریم تا طرف مقابل خودمان را به شیوه ای کنترل کنیم که مطابق خواسته و میل ما فکر، احساس یا عمل کند. ما این کار را...
در این ویدیو، دیوید کسلر با مراجعی که دچار سوگ شده است کار می کند. در بخش هایی از ویدیو، دیوید کسلر نقش غم مراجع را بازی می کند. همچنین...
اگر شما یا شخصی که می شناسید مبتلا به اختلال شخصیت مرزی است یا مشکوک به داشتن اختلال شخصیت مرزی است، مهم است که به دنبال کمک باشید. منبع: Healt...