تایید اصالت گواهی های کارگاه ها

کلینیک روانشناسی و مشاوره پذیرش و تعهدبا وارد کردن شماره رهگیری، می توانید اصالت گواهی مورد نظر خود را بررسی کنید.

By entering the tracking number, you can check the authenticity of the certificate you want.

Course durationTrainerCourse nameFull NameTracking number
۲۴ hoursDr. Peyman DoustiCompassion-focused Acceptance and Commitment TherapyMaryam SaeidiACT14000301
۴۸ hoursDr. Peyman DoustiCompassion-focused Acceptance and Commitment TherapyMatineh TorabiACT14000302
۲۴ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Term 1Hassan YaghoubiACT14000303
۵ SessionsDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Advanced LevelFarzaneh ShirvaniACT14000304
۲۰ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Advanced LevelShiva AflatooniACT14000305
۲۰ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Advanced LevelRoghayeh Alsadat HosseiniACT14000306
۲۰ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Advanced LevelLeyla Ravan BakhshACT14000307
۲۰ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Advanced LevelSepideh Mohammadi BonahiACT14000308
۲۰ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Advanced LevelSodabeh Taghati MoradACT14000309
۲۰ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Advanced LevelMojtaba Qani MoakherACT14000310
۲۰ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Advanced LevelZeynab Norozi EghbaliACT14000311
۵ SessionsDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Advanced LevelMaryam SaeediACT14000312
۶ SessionsDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseSamira SouriACT14000313
۶ SessionsDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseElham MoghasemACT14000314
۶ SessionsDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Basic LevelNafiseh BagheriACT14000315
۵ SessionsDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Intermediate levelNafiseh BagheriACT14000316
۵ SessionsDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Advanced LevelNafiseh BagheriACT14000317
۶ SessionsDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Basic LevelElham KalantarianACT14000318
۵ SessionsDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Intermediate levelElham KalantarianACT14000319
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseHossein HadiACT14000320
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseZahra Nouri MoghadamACT14000321
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseLeyla NouroziACT14000322
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseNioosha NooriACT14000323
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseHediye khanbabaACT14000324
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseZohreh SetareiACT14000325
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseNeda SalmaniACT14000326
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseLeyla RavanbakhshACT14000327
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseMaryam Sadat Seyed HosseiniACT14010501
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseAynaz MikaeiliACT14010502
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseRoja BigdeliACT14010503
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseفردین مرادی منشACT14010504
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseآزاده علویACT14010505
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseساناز نادری هشیACT14010506
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseپریا پورمهدیACT14010507
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseسهیلا خدادادیACT14010508
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseمهدیه قاسمی حسن آبادیACT14010509
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseسمانه اسکندریACT14010510
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseحدیث حبیبیACT14010511
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseسمانه توکلی بنیزیACT14010512
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseلیلا روانبخشACT14010513
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseصدیقه صالحی چشمه علیACT14010514
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseمهرنوش شهلاییACT14010515
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseحفظه سپهریACT14010516
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseلیلا سید فخری نژادACT14010517
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseمینا مرادیACT14010518
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseسمیرا سرایلو ACT14010519
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseسعید مهدی پور ACT14010520
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseمعصومه ستارزادهACT14010521
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseمرضیه خلیل اللهیACT14010522
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseپگاه دوستیACT14010523
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseامیرصالح وثوقACT14010524
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseلیلا عروتی موفقACT14010525
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseطهورا طریقى ACT14010526
۵ SessionsDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseسهرابعلی هرسج قاسمیACT14010527
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseآریانا شعبان نژادACT14010528
۵ SessionsDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseشیما یزدانیACT14010529
۵ SessionsDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- Advanced Levelروجا بیگدلیACT14010530
۵ SessionsDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseبهمن دادفرACT14010531
۵ SessionsDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseسوسن اسماعیل زادهACT14010532
۳۲ hoursDr. Peyman DoustiAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseنرگس حسینی نیاACT14010533
۳۰ ساعتدکتر پیمان دوستیآموزش نگارش پروپزال/ پایان نامهمریم آزادیACT14010534
وبینار خودیاری یک جلسه ایدکتر پیمان دوستیآموزش ذهن برای شفقت ورزی بنت الهدی مرادخانیACT14010535
۵ جلسهدکتر پیمان دوستیAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseلیام درویشیACT14010536
۵ جلسهدکتر پیمان دوستیAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseزهره عیوضیACT14010537
۱۵۰ ساعتدکتر پیمان دوستیکار آموزی/ سوپر ویژن درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدمحمد جواد خدادادیACT14010538
۶۰ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهدنرگس پیریاییACT14010539
۳۲ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهدروژین جلالیACT14010540
۳۲ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهدزهرا دستغیبACT14010541
۸ ساعتدکتر پیمان دوستیغلبه بر سوگ، بحران و فقدان بر اساس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدزهرا دستغیبACT14010542
۸ ساعتدکتر پیمان دوستیآموزش شفقت ورزیسیدمهدی خضریACT14010543
۸ ساعتدکتر پیمان دوستیآموزش شفقت ورزیزهرا دستغیبACT14010544
۵ جلسهدکتر پیمان دوستیدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهدمریم صمدیACT14010545
۱۰ جلسه (۳۰ ساعت)دکتر پیمان دوستیآموزش نگارش پایان نامه/ پروپزالفاطمه عشقیACT14010546
۱۵۰ ساعتدکتر پیمان دوستیکار آموزی/ سوپر ویژن درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدنرگس پیریاییACT14010547
۱۵۰ ساعتدکتر پیمان دوستیکار آموزی/ سوپر ویژن درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدآذین فتحیACT14010548
۱۵۰ ساعتدکتر پیمان دوستیکار آموزی/ سوپر ویژن درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدسمانه آقاپورACT14010549
۱۵۰ ساعتدکتر پیمان دوستیکار آموزی/ سوپر ویژن درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدنیوشا نوریACT14010550
۳۲ ساعتدکتر پیمان دوستیAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseسودابه بهزادیACT14010551
۱۵۰ ساعتدکتر پیمان دوستیکار آموزی/ سوپر ویژن درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدالهام هاشمیACT14010552
۳۲ ساعتدکتر پیمان دوستیAcceptance and Commitment Therapy- short-time courseسید یاسر غزالیACT14010553
۱۵۰ ساعتدکتر پیمان دوستیکار آموزی/ سوپر ویژن درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدبهنوش فرازیACT14010554
وبینار یک جلسه ایدکتر پیمان دوستیافزایش اعتماد به نفسنیوشا نوریACT14010555
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)محمد جواد خدادادیACT14020501
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)بهنوش فرازیACT14020502
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)سعید مهدی پورACT14020503
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)رقیه السادات حسینیACT14020504
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)زهرا آهوانACT14020505
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)پگاه دوستیACT14020506
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)شبنم دوستیACT14020507
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)نرگس پیریاییACT14020508
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)مجتبی غنی موخرACT14020509
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)آذین فتحیACT14020510
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)هانیه مهذب مقدسACT14020511
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)مرضیه کاشفیACT14020512
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)مریم سعیدیACT14020513
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)مریم صمدیACT14020514
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)ثمره جهان محمدیACT14020515
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)محمود رئیسیACT14020516
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)زهرا کرمیACT14020517
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)حسنا باباپورACT14020518
۳۲ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد/ دوره پیشرفته- رول پلیفاطمه رعیت پنبه چولهACT14020519
۳۲ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهدمعصومه ربیعیACT14020520
وبینار ۱ روزهدکتر پیمان دوستیوبینار بازآفرینی اعتماد به نفسپروانه سبحانیACT14020521
۶۴ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)فاطمه طلابیگیACT14020522
وبینار ۱ روزهدکتر پیمان دوستیآموزش ذهن برای شفقت ورزی فاطمه طلابیگیACT14020523
وبینار ۱ روزهدکتر پیمان دوستیآموزش ذهن برای شفقت ورزی نیوشا نوریACT14020524
وبینار ۱ روزهدکتر پیمان دوستیآموزش ذهن برای شفقت ورزی آیناز میکائیلیACT14020525
وبینار ۱ روزهدکتر پیمان دوستیزندگی با اختلال شخصیت مرزی/ از چیستی تا گزینه های درمانیمهدیه عباسیACT14020526
وبینار ۱ روزهدکتر پیمان دوستیزندگی با اختلال شخصیت مرزی/ از چیستی تا گزینه های درمانیبهاره ناظمی اورتاکندACT14020527
وبینار ۱ روزهدکتر پیمان دوستیزندگی با اختلال شخصیت مرزی/ از چیستی تا گزینه های درمانیمحمد رضا میهمیACT14020528
وبینار ۱ روزهدکتر پیمان دوستیزندگی با اختلال شخصیت مرزی/ از چیستی تا گزینه های درمانیمحمد جواد خدادادیACT14020529
وبینار ۱ روزهدکتر پیمان دوستیزندگی با اختلال شخصیت مرزی/ از چیستی تا گزینه های درمانیمنا صادقیان امینACT14020530
وبینار ۱ روزهدکتر پیمان دوستیزندگی با اختلال شخصیت مرزی/ از چیستی تا گزینه های درمانیزهرا احمدیACT14020531
وبینار ۱ روزهدکتر پیمان دوستیزندگی با اختلال شخصیت مرزی/ از چیستی تا گزینه های درمانیسوگند رجبیACT14020532
وبینار ۱ روزهدکتر پیمان دوستیزندگی با اختلال شخصیت مرزی/ از چیستی تا گزینه های درمانیدرسا قاسمی سپهریACT14020533
۸ ساعتدکتر نرگس حسینی نیامهارت های پیش از ازدواجدرسا قاسمی سپهریACT14020534
۳۲ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد- ACT/ دوره پیشرفته- رول پلیمعصومه ستارزادهACT14020535
۸ ساعتدکتر نرگس حسینی نیامهارت های پیش از ازدواجرکسانا ملکیانACT14020536
۸ ساعتدکتر نرگس حسینی نیامهارت های پیش از ازدواجآوا وکیلی عصرACT14020537
۸ ساعتدکتر نرگس حسینی نیامهارت های پیش از ازدواج امیرعلی مصطفی زاده اصلACT14020538
۸ ساعتدکتر نرگس حسینی نیامهارت های پیش از ازدواجمحمدرضا میهمیACT14020539
۸ ساعتدکتر نرگس حسینی نیامهارت های پیش از ازدواجعرفان سبزواریACT14020540
۸ ساعتدکتر نرگس حسینی نیامهارت های پیش از ازدواجنازگل خلیلیACT14020541
۸ ساعتدکتر نرگس حسینی نیامهارت های پیش از ازدواجزینب مجیدلوACT14020542
۸ ساعتدکتر نرگس حسینی نیامهارت های پیش از ازدواجACT14020543
وبینار ۱ روزهدکتر پیمان دوستیزندگی با اختلال شخصیت مرزی/ از چیستی تا گزینه های درمانیمینا خواجه بابرصادACT14020544
۳۲ ساعتدکتر پیمان دوستیروش‌های درمان (درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد- ACT/ دوره کوتاه مدت)شقایق اسماعیل زادهACT14020545
۳۲ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)نوشین غریب دوستACT14020546
۳۲ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)حمیده محمدیACT14020547
۳۲ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)زینب مجیدلوACT14020548
۳۲ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)الناز پاشازادهACT14020549
۳۲ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)سعیده کبیریACT14020550
۳۲ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)فاطمه مرادیACT14020551
۳۲ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)فائزه یادگاریACT14020552
۳۲ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)معصومه ستارزادهACT14020553
۳۲ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)درسا قاسمی سپهریACT14020554
۳۲ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)بهاره ناظمی ارتاکندACT14020555
۳۲ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)افسانه حاجی قدیرزادهACT14020556
۳۲ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)فاطمه دولت آبادیACT14020557
۳۲ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)زهره لطفیACT14020558
۳۲ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)مهشید برات‌زادهACT14020559
۳۲ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)زینب احمدیACT14020560
۳۲ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)فاطمه طالشی دولت رودبارACT14020561
۳۲ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)سیدعلی قرشیACT14020562
۳۲ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)مریم محمد نژادACT14020563
۱۶ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد- دوره کوتاه مدتفاطمه میرACT14020564
۱۶ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد- دوره کوتاه مدتگیسو جدیری حسین زادهACT14020565
وبینار ۱ روزه دکتر پیمان دوستیچهره های متفاوت وسواس- چطور با وسواس روبرو شویمسیده طهورا حسینیACT14020566
وبینار ۱ روزه دکتر پیمان دوستیچهره های متفاوت وسواس- چطور با وسواس روبرو شویملیلا صالحی جوACT14020567
وبینار ۱ روزه دکتر پیمان دوستیچهره های متفاوت وسواس- چطور با وسواس روبرو شویممحمد جواد خدادادیACT14020568
وبینار ۱ روزه دکتر پیمان دوستیچهره های متفاوت وسواس- چطور با وسواس روبرو شویمبهاره ناظمی ارتاکندACT14020569
۱۵۰ ساعتدکتر پیمان دوستیکارآموزی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدلیام درویشیACT14020570
وبینار ۱ روزهدکتر پیمان دوستیوبینار اعتماد به نفس- راهکارهایی بر اساس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدمهدیه عباسیACT14020571
۳۲ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان متمرکز بر شفقتزهرا نوری مقدمACT14020572
وبینار ۱ روزه دکتر پیمان دوستیوبینار اعتماد به نفس- راهکارهایی بر اساس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدسعیده کبیریACT14020573
دکتر پیمان دوستیACT14020574
دکتر پیمان دوستیACT14020575
دکتر پیمان دوستیACT14020576
دکتر پیمان دوستیACT14020577
۴۰ ساعتدکتر پیمان دوستیدرمان ادغام شده‌ی پذیرش و تعهد با طرحواره درمانی (با تمرکز بر مداخله روی اختلال شخصیت مرزی)زهرا نوری مقدمACT14030501

مطالب تصادفی سایت:

این فرم کمک می‌کند تا اطلاعاتی درباره چالش‌ها، مسائل و مشکلات اصلی‌ای که با آنها مواجه هستید جمع‌آوری کنید. اعمال خراب کننده زندگیدر حال حاضر چه کارهایی انجام می‌دهید که...
در این ویدیو، پیمان دوستی و عبدالله احمدی قلعه به یک گفتگوی اینترنتی درباره مفهوم پذیرش پرداخته‌اند. پذیرش مفهومی است که عموما زمانی که از آن استفاده می‌شود، سو تفاهم‌های...
استرس بیش از حد یکی از گسترده‌ترین و مخرب‌ترین حمله‌ها به بهزیستی و سلامت عمومی است. این موضوع در سرکوب سیستم ایمنی بدن و توسعه بیماری‌های مزمن، از جمله دیابت،...
اختلال شخصیت مرزی (BPD)، اختلالی است که از اواخر دوره نوجوانی شروع می شود و با برخی نشانه ها مشخص می شود. پروسه‌ی روان درمانی به افراد مبتلا به اختلال...