دکتر پیمان دوستی

متخصص روان شناسی (شماره پروانه: ۶۰۴۴)


دکتر پیمان دوستی

(متخصص روان شناسی)


حوزه کاری:

مسائل فردی مانند اختلالات اضطرابی، سوگ، افسردگی، وسواس و اختلال شخصیت مرزی (BPD)

دکتر پیمان دوستی

پرسش و پاسخ

غرب تهران/ مسیر روی نقشه


ویدیو کوتاهی از زندگی دکتر پیمان دوستی